[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM, PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Văn Thám
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Hoàng Văn Thám Cử nhân
2 CN. Lê Thị Hà Nhiên Cử nhân
3 ThS. Dư Thị Lê Hoài Thạc sĩ
4 KS. Nguyễn Thị Bảo Châu Kỹ sư
5 KS. Trần Thị Hoàng Mai Kỹ sư
6 KS. Nguyễn Thanh Long Kỹ sư
7 KS. Võ Công Hoan Kỹ sư
8 CNCĐ. Bùi Duy Bách Cử nhân cao đảng
9 KS. Nguyễn Trường Quốc Kỹ sư
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 10/2020
Thời gian kết thúc 09/2021
Kinh phí thực hiện 300 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo