[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "GẠO DIÊN SANH" THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HỮU CƠ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thái Thị Nga
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Thái Thị Nga Cử nhân
2 CN. Nguyễn Thiện Phúc Cử nhân
3 CN. Phạm Thị Thái Linh Cử nhân
4 KS. Trần Thanh Vinh Kỹ sư
5 KS. Nguyễn Tư Kỹ sư
6 KS. Phan Khắc Hương Kỹ sư
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 12/2020
Thời gian kết thúc 02/2022
Kinh phí thực hiện 210 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo