[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, HOÀN THIỆN, PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE TỪ NGUYÊN LIỆU CÀ GAI LEO (SOLANUM HAINANENSE) VÀ MỘT SỐ DƯỢC LIỆU KHÁC Ở QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Chính Trực, KS.Trần Ngọc Tuấn (đồng chủ nhiệm)
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS.Nguyễn Chính Trực Kỹ sư
2 KS.Trần Ngọc Tuấn Kỹ sư
3 ThS.Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
4 KS.Nguyễn Hương Kỹ sư
5 KS.Nguyễn Đức An Kỹ sư
Mục tiêu

 1

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 06/2018
Thời gian kết thúc 06/2020
Kinh phí thực hiện 770 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo