[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY LAN GIẢ HẠC (DENDROBIUM ANOSMUM) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thiên Vinh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Lê Thiên Vinh Thạc sĩ
2 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc Tiến sĩ
3 ThS. Nguyễn Thị Bích Thu Thạc sĩ
4 Ths. Hoàng Hải Nam Thạc sĩ
5 ThS. Nguyễn Luật Thạc sĩ
6 ThS. Hoàng Trung Thông Thạc sĩ
7 ThS. Trương Thị Ly Na Thạc sĩ
8 ThS. Trương Thị Hồng Phương Thạc sĩ
9 PGS.TS Trương Thị Hồng Hải Tiến sĩ
10 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sĩ
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Thu thập và nhân giống được một số giống lan Giả Hạc điển hình của tỉnh Quảng Trị bằng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển..

Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được tình hình khai thác, mua bán các giống lan Giả hạc của Quảng Trị;

- Lựa chọn một số giống lan Giả Hạc điển hình có giá trị thẩm mỹ, giá trị kinh tế cao để nhân giống và phát triển;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống những loại lan Giả Hạc đã lựa chọn bằng phương pháp nuôi cấy in vitro;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình ươm trồng và chăm sóc cây in vitro lan Giả Hạc trong vườn ươm.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 11

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2022
Kinh phí thực hiện 660 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo