[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY SÂM BỐ CHÍNH TẠI VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN CAM LỘ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Anh Chương
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Lê Anh Chương Thạc sĩ
2 CN. Lê Hải Hưng Cử nhân
3 ThS. Trần Hoài Linh Thạc sĩ
4 ThS. Nguyễn Đình Khánh Thạc sĩ
5 KS. Đào Văn Khánh Kỹ sư
6 CN. Nguyễn Thị Lan Cử nhân
Mục tiêu

Đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây sâm bố chính trên vùng gò đồi huyện Cam Lộ, làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch phát triển cây sâm bố chính nói riêng và cây dược liệu nói chung tại địa bàn huyện Cam Lộ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm bố chính với quy mô 1.000m2 (trong đó hộ dân tham gia dự án đối ứng một phần kinh phí) có ứng dụng phương pháp phủ bạt và hệ thống tưới phù hợp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Về xây dựng mô hình: Dự án đã xây dựng thành công mô hình trồng thử nghiệm 1.000m2 cây sâm Bố Chính ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ bước đầu cho thấy cây sâm Bố Chính khá phù hợp với chân đất này và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, lợi nhuận 106.570.000đồng/ha (ở Công thức 1). Như vậy, cây Sâm bố chính cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số cây trồng chính ở địa phương đang sản xuất trên cùng chân đất như: sắn, dứa, lạc...

- Về đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nước: Dự án đã tiến hành phân tích mẫu đất, mẫu nước ở vùng bố trí mô hình cho thấy đất và nước tưới đảm yêu cầu để sản xuất cây dược liệu (Tuy nhiên đất bố trí thí nhiệm là đất chua, nên chưa đánh giá các chân đất khác).

- Về chất lượng sản phẩm làm ra: Sâm Bố Chính trồng ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ được Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên phân tích cho dược tính rất cao, đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu chế biến sản phẩm dược liệu theo quy định.

- Dự án đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình trồng và chăm sóc cây sâm Bố chính phù hợp ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ (có đính kèm quy trình ở phần phụ lục).

Thời gian bắt đầu 08/2019
Thời gian kết thúc 11/2020
Kinh phí thực hiện 154 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo