[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY DÂU TÂY CHỊU NHIỆT FRAGARIA TẠI KHU VỰC BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Minh Huyền
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 KS.Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư
2 ThS.Trần Quang Phú Thạc sĩ
3 ThS.Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
4 KS.Nguyễn Hương Kỹ sư
5 ThS.Lê Mậu Bình Thạc sĩ
6 KS.Lê Thị Kim Chi Kỹ sư
7 KS.Bùi Thị Tân Diệu Kỹ sư
Mục tiêu

 12.1.Mục tiêu chung:

Ứng dụng thành công quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch,  và bảo quản Dâu tây (Fragaria) trên giá thể theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại vùng Bắc Hướng Hóa Quảng trị.

12.2. Mục tiêu cụ thể:

- Trồng thử nghiệm 03 giống Dâu tây (Hàn Quốc, Newzeland, Nhật Bản) tại Trạm nghiên cứu ứng dụng Khoa học & Công nghệ Bắc Hướng Hóa: (xã Hướng Phùng – huyện Hướng Hóa) quy mô về diện tích: 500 m2 (2.500 chậu)

- Đánh giá khả năng thích nghi; khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của 03 giống Dâu tây trên.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc 03 giống Dâu tây trên phù hợp với điều kiện khí hậu vùng Bắc Hướng Hóa.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 1

Thời gian bắt đầu 07/2019
Thời gian kết thúc 07/2020
Kinh phí thực hiện 410 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo