[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CAM SẠCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Hồng Phương
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Nguyễn Hồng Phương Thạc sĩ
2 KS. Nguyễn Ngọc Thạch Kỹ sư
3 KS. Dương Văn Tuấn Kỹ sư
4 KS. Lê Văn Tùng Kỹ sư
5 ThS. Nguyễn Văn Khoa Thạc sĩ
6 KS. Nguyễn Hữu Tâm Kỹ sư
7 KS. Lê Tiên Tiến Kỹ sư
8 ThS. Trần Minh Tuấn Thạc sĩ
9 KS. Lê Anh Quốc Kỹ sư
10 ThS. Nguyễn Tuấn Lộc Thạc sĩ
Mục tiêu

- Ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học để hoàn thiện Quy trình kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh trên cây Cam ở vùng đồi K4 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển cây Cam trên địa bàn tỉnh theo hướng an toàn, bền vững.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 11

Thời gian bắt đầu 07/2018
Thời gian kết thúc 05/2020
Kinh phí thực hiện 617.65 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo