[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Cẩn
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS.Trần Cẩn Thạc sĩ
2 ThS.Nguyễn Thanh Tùng Thạc sĩ
3 KS.Nguyễn Bảy Kỹ sư
4 ThS.Lê Chí Công Thạc sĩ
5 KS.Dương Hồng Phong Kỹ sư
6 KS.Lê Thị Tú Kỹ sư
7 KS.Hoàng Công Chẩu Kỹ sư
8 KS.Hồ Quốc Trung Kỹ sư
9 KS.Nguyễn Xuân Thế Kỹ sư
Mục tiêu

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng, tuyển chọn được các giống cà phê chè có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, canh tác tại huyện Hướng Hóa

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 Số giống cà phê đủ tiêu chuẩn để phục vụ vườn giống  (trong 5 giống)

Vườn cây cà phê đủ tiêu chuẩn làm vườn đầu dòng

Báo cáo chuyên đề về thực trạng sản xuất cà phê tại địa bàn nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề so sánh kết quả phân tích một số chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng đất tại xã Hướng Phùng và thị trấn Khe Sanh.

Báo cáo các chuyên đề về kết quả thí nghiệm, so sánh giống về tình hình sinh trưởng, tính chống chịu, năng suất, chất lượng….của các giống mới so với giống đối chứng cũng như tính hiệu quả so với mô hình canh tác cà phê truyền thống của nông dân

Mô hình thí nghiệm, so sánh giống từ khâu trồng mới và chăm sóc vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản đến kinh doanh có áp dụng phương pháp trồng xen cây bơ thay thế cây che bóng lâu dài.

Quy trình tái canh chuẩn cho cây cà phê chè mới trên địa bàn để người dân áp dụng vào sản xuất đại trà

Thời gian bắt đầu 07/2018
Thời gian kết thúc 07/2021
Kinh phí thực hiện 454.5 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo