[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRÀ LINH CHI HÒA TAN
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trạm Nghiên cứu, Thực nghiệm và Phát triển Nấm
Chủ nhiệm nhiệm vụ Mai Trọng Nghĩa
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 CN. Nguyễn Ngọc Huỳnh Cử nhân
2 KS. Mai Trọng Nghĩa Kỹ sư
3 Võ Quyết Tiến Kỹ sư
4 Lê Thị Uyên Trinh Cử nhân
5 Lê Thị Hồng Hạnh Cử nhân
Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu, úng dụng công nghệ mới, thử nghiệm sản xuất nhằm làm chủ quy trình công nghệ, tạo ra sản phẩm từ nấm dược liệu chất lượng và giá trị cao nhằm phát triển nhóm sản phẩm, hàng hóa mới có giá trị gia tăng cao trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất  nhằm làm chủ quy trinhg công nghệ sản xuất Trà Linh chi hòa tan từ nấm linh chi nguyên liệu trên hệ thống thiết bị: chiết xuất cô đặc tuần hoàn chân không đa năng và sấy vi sóng chân không.

- Đánh giá chất lượng, xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, thực hiện các thủ tục pháp lý để thương mại hóa sản phẩm.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Sản phẩm trà Linh chi hòa tan: 210kg

- 01 Quy trình sản xuất trà linh chi hòa tan

- Báo cáo tổng kết

Thời gian bắt đầu 05/2017
Thời gian kết thúc 05/2018
Kinh phí thực hiện 415 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo