[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC SẢN PHẨM ĐẶC SẢN MANG YẾU TỐ ĐỊA DANH Ở CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Dinh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 ThS. Lê Dinh Thạc sĩ
2 CN. Hồ Bảo Quốc Cử nhân
3 CN. Nguyễn Thiện Phúc Cử nhân
4 CN. Lê Thị Minh Nguyệt Cử nhân
5 Nguyễn Thị Thanh Cử nhân
6 Nguyễn Sỹ Trong Cử nhân
7 Đặng Bá Tránh Cử nhân
8 Hoàng Văn Hải Cử nhân
9 Lê Quang Phi Cử nhân
10 Nguyễn Hồng Sơn Cử nhân
11 Đặng Huy Bằng Cử nhân
12 Lê Văn Chi Cử nhân
13 Từ Công Khiết Cử nhân
14 Võ Văn Trà Cử nhân
15 Lê Thị Hà Nhiên Cử nhân
Mục tiêu

 A

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 A

Thời gian bắt đầu 12/2016
Thời gian kết thúc 12/2018
Kinh phí thực hiện 390 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo