[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY CÀ GAI LEO VÀ CÂY CHÙM NGÂY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp cơ sở
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đào Ngọc Hoàng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 1. ThS. Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ
2 Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư
3 Bùi Thị Tân Diệu Cử nhân
4 Nguyễn Quang Hùng Thạc sĩ
5 Nguyễn Thị Thu HIền Kỹ sư
6 Phạm Thị Ngọc Anh Kỹ sư
7 Trần Thị Bích Thủy Cử nhân
Mục tiêu

 A

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 B

Thời gian bắt đầu 06/2016
Thời gian kết thúc 12/2017
Kinh phí thực hiện 601 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo