[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN, CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, ĐỊA PHƯỢNG TRONG DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Hoài Phương
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Đại tá Nguyễn Hoài Phương Cử nhân
2 Đại tá Nguyễn Văn Đông Cử nhân
3 3. Đại tá Hoàng Văn Sánh Cử nhân
4 4. Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn Cử nhân
5 5. Thượng tá Nguyễn Sanh Đức Cử nhân
6 6. Trung tá Bùi Phi Công Cử nhân
7 7. Thượng tá Võ Thành Do Cử nhân
8 8. Thượng tá Lê Hữu Văn Cử nhân
9 9. Thiếu tá Nguyễn Chi Hiếu Thạc sĩ
Mục tiêu

 A

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 A

Thời gian bắt đầu 07/2017
Thời gian kết thúc 09/2018
Kinh phí thực hiện 200 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo