[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM TẬP ĐOÀN GIỐNG LÚA THUẦN MỚI NGẮN NGÀY, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ PHỤC TRÁNG GIỐNG HC95.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hoàng Minh
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Kỹ sư Hoàng Minh Kỹ sư
2 Kỹ sư Lê Thị Sương Kỹ sư
3 Kỹ sư Lê Thị Quỳnh Trang Kỹ sư
4 Kỹ sư Hà Xuân Nam Kỹ sư
5 Kỹ sư Hồ Thị Lài Kỹ sư
6 Kỹ sư Mai Tiến Nghĩa Kỹ sư
Mục tiêu

 Mục tiêu

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 KQ

Thời gian bắt đầu 06/2018
Thời gian kết thúc 12/2019
Kinh phí thực hiện 481 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo