[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ.
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Khoa Du lịch- Đại học Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Bùi Thị Tám
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Đào Thị Minh Trang ThS
2 Trần Thị Ngọc Liên TS
3 Mai Lệ Quyên ThS
4 Bùi Thiên Nga CN
5 Nguyễn Hoàng Tuệ Quang CN
6 Nguyễn Thị Thúy Vân CN
7 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm ThS
8 Châu Thị Minh Ngọc ThS
9 Nguyễn Văn Chiến CN
10 Hồ Văn Hoan CN
Mục tiêu

 

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 

Thời gian bắt đầu 01/2017
Thời gian kết thúc 12/2017
Kinh phí thực hiện 300 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo