[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Hùng
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Thái Thị Khuyến Thạc sỹ
2 Lê Thế Hưng Thạc sỹ
3 Trần Văn Cần Cử nhân
4 Lê Hồng Tiên Cử nhân
5 Lê Tiến Quốc Cử nhân
Mục tiêu

- 80% doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến;

- 50% doanh nghiệp xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá;

- 90% doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

- 80% doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và 40% doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;

- 90% lao động kỹ thuật và quản lý tại các doanh nghiệp có thể sử dụng các ứng dụng CNTT;

- 100% doanh nghiệp được đào tạo về năng suất và chất lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập, xuất khẩu, kỷ năng xúc tiến thương mại của doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đã hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký, các sản phẩm đã hoàn thành:

- Báo cáo đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm cao su của 03 doanh nghiệp (giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm cao su của o3 doanh nghiệp sản xuất cao su).

- Tiêu chuẩn cơ sở than bùn dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho 02 doanh nghiệp.

- Đào tạo được 06 chuyên gia là giảng viên năng suất chất lượng chuyên sâu về chỉ số đánh giá hiệu quả KPIs và thẻ cân bằng điểm BSC.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án năm 2014 và giai đoạn 2011- 2014.

Thời gian bắt đầu 09/2011
Thời gian kết thúc 07/2014
Kinh phí thực hiện 700 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo