[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ KHU KINH TẾ - THƯƠNG MAI ĐẶC BIỆT LAO BẢO TRONG BỐI CẢNH MỚI VÀ VAI TRÒ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trương Duy Hòa
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 Trương Duy Hòa Tiến sĩ
2 Dương Văn Huy Tiến sĩ
3 Nguyễn Văn Bình Tiến sĩ
4 Nguyễn Văn Bình
Mục tiêu

Tìm kiếm các giải pháp tích cực mang tính đột phá nhằm giúp tỉnh Quảng Trị thúc đẩy việc quản lý, khai thác và phát triển có hiệu quả khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo trong bối cảnh mới.

Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Làm rõ nền tảng một số lý thuyết có liên quan đến các khu kinh tế thương mại đặc biệt/tự do trong quá trình phát triển kinh tế của quốc gia

- Tìm hiểu, phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động của khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo thời gian qua (1998-2015)

- Đề xuất và phân tích các giải pháp, kiến nghị nhằm khai thác có hiệu quả Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo trong dài hạn

Thời gian bắt đầu 12/2014
Thời gian kết thúc 12/2016
Kinh phí thực hiện 435 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo