[Trở lại]
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NV KSD NSNN 1
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ A
Chủ nhiệm nhiệm vụ HCC
Người tham gia
STTHọ và tênHọc vị
1 a cn
Mục tiêu

 a

Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian bắt đầu dự kiến 01/2020
Thời gian kết thúc dự kiến 12/2020
Kinh phí thực hiện 100 (triệu đồng)

[Trở lại]
 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị