[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ THÔNG TIN, NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, AN TOÀN VÀ MINH BẠCH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đào Mạnh Hùng
Mục tiêu

 - Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, công bằng, đúng đối tượng trong hoạt động cứu trợ, thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng công nghệ 4.0 để xây dựng phần mềm đa nâng tảng (Web, IOS, Androi) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, giám sát; Thiết lập kênh cung cấp thông tin chính thống phục vụ cho các hoạt động cứu trợ, thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Đào Mạnh Hùng Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Nguyễn Phong Thạc sĩ Thành viên
3 Dương Tân Long Thành viên
4 Nguyễn Thị Thuỷ Thanh Thành viên
5 KS. Thái Lê Duy Hưng Kỹ sư Thành viên
6 CN. Trần Thị Hoài Phương Cử nhân Thành viên
7 Nguyễn Đức Thiện Thành viên
8 ThS.Võ Thị Ngọc Anh Thành viên
9 Nguyễn Văn Tường Đồng Chủ nhiệm nhiệm vụ
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 - Nghiên cứu xây dựng quy trình tiếp nhận, hỗ trợ, phân bổ cứu trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (hệ thống văn bản, quy trình tổ chức thực hiện, hướng dẫn,..); Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân với các chương trình, phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động;

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm đa nền tảng (Web; android; IOS) phục vụ công tác cứu trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kết nối người thiện nguyện với người dân cần cứu trợ đáp ứng các yêu cầu:

+ Thông tin, phản ánh tình hình thiên tai trên địa bàn.

+ Cung cấp thông tin người dân bị thiệt hại do thiên tai.

+ Quản lý điều hành hoạt động cứu trợ, thiện nguyện.

- Số hoá công tác điều hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

- Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông kết nối hệ thống IOC tỉnh để vận hành, tiếp nhận và xử lý thông ...

Lĩnh vực nghiên cứu 5. Khoa học xã hội
Phương pháp nghiên cứu

  Điều tra khảo sát, thu thập số liệu; Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức vận hành, đánh giá hệ thống.

Kết quả dự kiến

 -         Bộ Cơ sở dữ liệu

-         Hệ thống văn bản quy trình quản lý hỗ tr: Điều tra khảo sát, thu thập số liệu; Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức vận hành, đánh giá hệ thống.ợ trợ giúp thiên tai và hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân với các Chương trình, phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động

-         Phần mềm trên nền tảng Web

-         Phần mềm trên nền tảng hệ điều hành android

-         Phần mềm trên nền tảng hệ điều hành IOS

-         Bài báo khoa học đăng trên tập san Sở khoa học công nghệ, tập san chuyên ngành.

Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài

Thời gian bắt đầu 09/2021
Thời gian kết thúc 03/2023

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo