[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ LEO (WALLAGO ATTU, BLOCH&SCHNEIDER, 1801) PHÙ HỢP TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Đức Nghĩa
Mục tiêu

 Mục tiêu chung

Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá Leo phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu cụ thể

- Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cá leo trong điều kiện nuôi nhốt.

- Quy trình kỹ thuật kích thích cho đẻ và thụ tinh nhân tạo cá leo.

- Quy trình kỹ thuật ương giống cá leo giai đoạn cá hương.

- Quy trình kỹ thuật ương giống cá leo giai đoạn cá giống.

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá leo phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Trị.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Võ Đức Nghĩa Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Trần Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Thành viên
3 ThS. Nguyễn Đức Thành Thạc sĩ Thành viên
4 TS. Nguyễn Anh Tuấn Tiến sĩ Thành viên
5 ThS. Nguyễn Văn Huy Tiến sĩ Thành viên
6 ThS. Trần Thị Thu Sương Thạc sĩ Thành viên
7 ThS. Trần Nguyên Ngọc Thạc sĩ Thành viên
8 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiến sĩ Thành viên
9 KS. Phạm Thị Luận Kỹ sư Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá Leo trong các thủy vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

+ Xác định các yếu tố môi trường nước bằng test kit

+ Thu mẫu cá leo ở các kích cỡ khác nhau (tiền trưởng thành đến trưởng thành) tại các ao/lồng nuôi thương phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ Phân tích các chỉ tiêu sinh học sinh sản gồm: hệ số thành thục (GSI), đường kính trứng và chỉ tiêu liên quan, phân tích tổ chức tế bào tuyến sinh dục cá đực và cá cái

- Nghiên cứu nuôi vỗ và đánh giá mức độ thành thục sinh dục của cá Leo ở trong ao và trong lồng.

+ Cá leo bố mẹ sẽ được tuyển chọn nuôi vỗ trong các điều kiện khác nhau: ao lồng.

+ Cá nuôi vỗ sẽ được cho ăn hỗn hợp các loại thức ăn khác nhau: thức ăn viên công nghiệp, thức ăn tươi sống (cá tạp).

+ Xác định các yếu tố môi trường nước bằng test kit (nhiệt độ, pH, DO, ...), lưu tốc kế tại hiện trường phân tích mẫu nước trong phòng thí nghiệm (TN, TP, NH4+-N, NO3--N, PO43--P).

+ Nghiên cứu đánh giá quá trình phát triển tuyến sinh dục cá Leo bố mẹ trong ao và trong lồng.

- Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Leo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hoóc môn khác nhau lên khả năng sinh sản của cá Leo; Thiết kế hệ thống ấp trứng, hệ thống lọc nước và kĩ thuật ấp trứng cá leo tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của trại nuôi tại tỉnh Quảng Trị.

-  Nghiên cứu kỹ thuật ương nuôi giống cá leo: Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo nguồn thức ăn tươi sống (moina, trùn chỉ/ giun quế...); Kỹ thuật ương giống cá leo từ giai đoạn cá hương đến giai đoạn cá giống.

- Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thương phẩm cá leo trong ao.: Mật độ thả nuôi dự kiến 5-7 ...

Lĩnh vực nghiên cứu 405. Thủy sản
Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - 10.000 con cá giống có kích thước 2-4 cm/con.

- 200 con cá bố mẹ có kích thước: Cá đực: 0,3-0,9 con/kg; Cá cái: 1,5-2,5 kg/con.

- 36 Mẫu tiêu bản tuyến sinh dục đạt chất lượng hình ảnh.

- 01 Quy trình sinh sản nhân tạo cá leo;

- 01 cẩm nang sản xuất giống cá leo từ nuôi vỗ cá bố mẹ đến cá thương phẩm.

- Hội thảo, tập huấn cho cán bộ, nhân dân trong lĩnh vực sản xuất cá nước ngọt tại tỉnh Quảng Trị

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 12/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị