[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY VANILLA TRONG NHÀ LƯỚI THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI THÔN QUYẾT TÂM, XÃ TÂN HỢP, HUYỆN HƯỚNG HÓA.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Công ty TNHH Duy Prosper
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Tấn Tửu
Mục tiêu

Mục tiêu chung

- Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích, tạo thị trường đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Mục tiêu cụ thể

- Sản xuất cây giống Vanila giâm hom;

- Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, sản phẩm của dự án có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

- Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật áp dụng để xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGAP.

- Đánh giá khả năng thích nghi; khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của cây Vanila trên địa bàn Quảng Trị.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế Vanila.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 CN. Võ Thị Liên Cử nhân Thành viên
2 KS. Lê Tấn Tửu Kỹ sư Chủ nhiệm nhiệm vụ
3 TS. Nguyễn Thanh Bình Tiến sĩ Thành viên
4 CN. Lê Hải Hưng Cử nhân Thành viên
5 CN. Gary Kuhn Cử nhân Thành viên
6 CN. Võ Đình Việt Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

- Học tập mô hình nhân giống và trồng cây vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGAP tại Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc với sự tham gia của cán bộ Sở KH&CN tỉnh.

- Nghiên cứu nhân giống cây lan Vanilla bằng phương pháp giâm hom.

- Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGAP tại tỉnh Quảng Trị.

- Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh, năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế của mô hình; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Vanilla phù hợp tại tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu hoàn thiện Quy trình thu hoạch, bảo quản và sơ chế quả vanilla sau thu hoạch.

- Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để đưa sản phẩm vanilla khô thành phẩm lưu thông trên thị trường.

- Xây dựng tư liệu bằng hình ảnh và video quá trình trồng thử nghiệm và chế biến sản phẩm quả vanilla khô thành hàng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 40103 - Cây lương thực và cây thực phẩm
Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

- Mô hình trồng thử nghiệm cây vanilla bằng giá thể dừa khô trên trụ bê tông..

- 200 Kg quả Vanilla khô còn nguyên vẹn, lành lặn, dẻo và có hương vị đặc trưng, có màu sắc đồng đều từ nâu socola đậm đến hơi đỏ và không có bất kỳ vết đen nào khác ngoài vết xước.

- Đăng ký cơ sở kinh doanh đủ điều kiện sản xuất, an toàn VSTP;

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu

- Báo cáo tổng kết đề tài khoa học.

- Phóng sự Thông tin quá trình trồng thử nghiệm vanilla.

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2023

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trng tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo