[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ VÀ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM SỰ KIỆN 81 NGÀY ĐÊM CHIẾN DỊCH NĂM 1972, GÓP PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG TRỊ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phan Tuấn Anh
Mục tiêu

  - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thông tin du lịch về Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, các di tích lịch sử, văn hóa tại Thị xã Quảng Trị và một số di tích lịch sử văn hóa lân cận.

- Tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc riêng của Di tích Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972  cũng như cho tỉnh Quảng Trị giúp khai thác hiệu quả giúp cho xúc tiến và phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Góp phần  là một trong các công cụ giá trị hỗ trợ cho quá trình xây dựng và phát triển Thị xã Quảng Trị trở thành một không gian văn hóa vì hòa bình (Festival Hòa bình), biểu tượng cho sức sống của nhân loại trên mảnh đất từng bị bom đạn hủy diệt.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng bộ CSDL các di tích dlịch sử văn hóa tại các địa điểm:

+ Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 bao gồm 7 di tích: Thành cổ Quảng Trị, Trường Bồ Đề, Ngã ba Long Hưng, Nhà thờ Long Hưng, Chốt thép Long Quang, Chốt Ngô xá Tây, Nhà thờ Tri Bưu. Và các điểm Lễ hội hai bên bờ sông Thạch Hãn;

+ Các di tịch lịch sử, văn hóa tại Thị xã Quảng Trị: Bến sông Thạch Hãn, Nghĩa Trũng Đàn, Chốt tiểu đội Mai Quốc Ca, Đình làng Như Lệ, Nhà ông Tổng Trọng, ….

+ Các di tích lịch sử văn hóa lân cận: Nhà lưu niệm Cố TBT Lê Duẩn, Căn cứ La Vang, Nhà thờ La Vang, Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang,…

- Giúp cho du khách tìm kiếm và tra cứu dễ dàng thông tin liên quan các di tích và cụm di tích Thành Cổ Quảng Trị và khu vực lân cận;

- Hỗ trợ các cơ quan quản lý ngành văn hóa du lịch trong công tác quản lý di tích;

- Công cụ hỗ trợ học sinh trong giáo dục truyền thống.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 CN. Phan Tuấn Anh Cử nhân Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 CN. Nguyễn Nhật Cử nhân Thành viên
3 ThS. Nguyễn Xuân An Thạc sĩ Thành viên
4 CN. Nguyễn Thiện Phúc Cử nhân Thành viên
5 CN. Nguyễn Quang Chức Cử nhân Thành viên
6 CN. Ngô Đăng Trí Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

  - Nghiên cứu, đánh giá tổng quan về Hệ thống thông tin Cụm di tích Thành cổ Quảng Trị , Thị xã Quảng Trị và các vùng lân cận; các phương pháp xây dựng và thể hiện hiện có trên thế giới và tại Việt Nam;

- Điều tra khảo sát thu thập thông tin du lịch Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và vùng lân cận;

- Sử dụng các công nghệ kỹ thuật định vị và tiến hành định vị GPS; UAV và tiến hành bay/chụp: Đo đạc GPS,  chụp ảnh DSL và bay chụp UAV;

- Xử lý dữ liệu GPS, ảnh chụp từ  DSL và ảnh bay chụp từ UAV nhằm phục hỗ trợ CSDL: Xử lý các dữ liệu; Tích hợp các công nghệ GIS, 3D, UAV; Thiết kế và xây dựng mô hình UAV, và ảnh 3D;

- Xây dựng mô hình điển hình dưới dạng 3 chiều (20 ảnh – khu vực Thành cổ và Trường Bồ Đề; 02 video cho khu vực tượng đài, toàn cảnh Thành cổ Quảng Trị, cổng Hậu) và video và hình ảnh từ UAV (5 video và hình ảnh);

- Xây dựng Bộ CSDL di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và vùng lân cận;

- Thiết kế và Xây dựng Application Thành cổ Quảng Trị - Thành phố vì hòa bình;

- Hiệu chỉnh sản phẩm: Chạy thử nghiệm, đánh giá và hiệu chỉnh sản phẩm;

- Hội thảo lấy ý kiến bổ sung để tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm đề ...

Lĩnh vực nghiên cứu 50804 - Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá - xã hội
Phương pháp nghiên cứu

  - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Bộ CSDL di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và vùng lân cận (đưa lên online).

- Application Thành cổ Quảng Trị - Thành phố vì hòa bình (có đăng ký bản quyền).

- Báo cáo tổng kết đề tài khoa học.

- Phóng sự “Ứng dụng KHCN trong thừi đại 4.0  quản lý di tích và quảng bá du lịch”.

Thời gian bắt đầu 09/2020
Thời gian kết thúc 09/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị