[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU BỆNH HẠI, DIỄN BIẾN MỘT SỐ DỊCH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP TRÊN GIỐNG CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1 TẠI QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Minh Tuấn
Mục tiêu

Mục tiêu chung

Xác định được thành phần sâu bệnh hại cây chanh leo, xác định các đối tượng dịch hại chính, quy luật phát sinh gây hại và đề xuất được quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chanh leo giống Đài Nông 1 để tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định được thành phần dịch hại trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị.

- Theo dõi, đánh giá diễn biến, quy luật phát sinh gây hại của một số dịch hại chính trên giống chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị.

- Xây dựng thành công mô hình thử nghiệm áp dụng khoa học công nghệ và các biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại chính trên cây chanh leo Đài Nông 1 nhằm tạo ra sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu, đề xuất được quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chanh leo tại Quảng Trị.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 ThS. Trần Minh Tuấn Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 ThS. Nguyễn Văn Khoa Thạc sĩ Thành viên
3 ThS. Bùi Phước Trang Thạc sĩ Thành viên
4 KS. Nguyễn Hữu Tâm Kỹ sư Thành viên
5 ThS. Võ Xuân Thành Thạc sĩ Thành viên
6 ThS. Lê Thị Hiền Lương Thạc sĩ Thành viên
7 ThS. Thái Thị Kim Tuyến Thạc sĩ Thành viên
8 KS. Nguyễn Xuân Thế Kỹ sư Thành viên
9 KS. Phạm Thị Phương Thảo Kỹ sư Thành viên
10 ThS. Nguyễn Tuấn Lộc Thạc sĩ Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

- Xác định thành phần sâu bệnh hại và điều tra diễn biến của một số dịch hại chủ yếu cây chanh leo.

- Thử nghiệm đánh giá hiệu lực một số loại thuốc phòng trừ một số sâu bệnh hại cây chanh leo.

- Xây dựng mô hình thử nghiệm áp dụng bộ giải pháp kỹ thuật phòng trừ dịch hại cây chanh leo.

- Tổ chức tập huấn áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp (IPM) dịch hại chính cây chanh leo.

- Tổ chức hội thảo khoa ...

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

- 02 Mô hình áp dụng bộ các giải pháp phòng trừ dịch hại chanh leo.

- Quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây chanh leo ở Quảng Trị.

- Danh mục các đối tượng dịch hại trên chanh leo tại Quảng Trị.

- Sổ tay hướng dẫn phòng trừ dịch hại chính trên chanh leo.

- Bài báo đăng trên tạp chí, Báo.

- Phóng sự phát trên truyền hình.

Thời gian bắt đầu 06/2020
Thời gian kết thúc 12/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị