[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY CÀ CHUA CHERRY SIÊU NGỌT TẠI VÙNG BẮC HƯỚNG HÓA.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Tr
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hà Thị Thu Hiền
Mục tiêu

Mục tiêu chung

Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cây cà chua cherry siêu ngọt trong nhà lưới, trên giá thể, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà chua cherry siêu ngọt góp phần giải quyết sản phẩm rau an toàn cho tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 2600 cây cà chua cherry siêu ngọt (giống cherry đỏ: 1200 cây; giống cherry chocolate: 1200 cây; giống cherry vàng: 200 cây trong nhà lưới đạt năng suất 50 tấn/ha/vụ (8 tháng); Độ dày thịt quả lớn hơn 4 mm, Độ Brix 9,0  - 11,0; Thời gian bảo quản 8 - 10 ngày trong điều kiện tự nhiên.

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống cà chua MagicS (Phạm S): 10 cây đạt năng suất 10kg/cây/năm. Độ Brix 5,0  - 6,0; Thời gian bảo quản 8 - 10 ngày trong điều kiện tự nhiên.

- Đánh giá khả năng thích nghi, khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của cây cà chua cherry.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cây cà chua cherry phù hợp với điều kiện khí hậu vùng Bắc Hướng Hóa.

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Hà Thị Thu Hiền Kỹ sư Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Đào Ngọc Hoàng Thạc sĩ Thành viên
3 Trần Quang Phú Thạc sĩ Thành viên
4 Nguyễn Hương Kỹ sư Thành viên
5 Lê Mậu Bình Thạc sĩ Thành viên
6 Nguyễn Thị Minh Huyền Kỹ sư Thành viên
7 Nguyễn Nhật Cử nhân Thành viên
8 Phạm Trường Học Cử nhân Thành viên
9 Nguyễn Hữu Ngọc Cử nhân Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

 -  Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất cà chua cherry.

- Xây dựng mô hình trồng cà chua cherry trên giá thể trong nhà lưới.

- Theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của các các giống cà chua cherry: Các lô sản xuất bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên, không nhắc lại. Các biện pháp kỹ thuật khác được áp dụng đồng đều và thích hợp. Ánh sáng được đo bằng Máy đo ánh sáng Lutron LM 81LX; Nhiệt độ và ẩm độ không khí đo bằng nhiệt kế và ẩm kế cầm tay. Theo dõi các chỉ tiêu:

+ Các chỉ tiêu về sinh trưởng;

+ Các chỉ tiêu về phát triển;

+ Chỉ tiêu về năng suất: 50 tấn/ha/vụ (8 tháng).

+ Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quả: Độ dày thịt quả lớn hơn 4 mm, Độ Brix 9,0  - 11,0; Thời gian bảo quản 8 - 10 ngày trong điều kiện tự nhiên.

+ Theo dõi tình hình sâu bệnh hại.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng,  chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cà chua cherry siêu ngọt phù hợp với điều kiện vùng Bắc Hướng Hóa: Dựa vào kết quả thí nghiệm trên về liều lượng phân bón, chủng loại phân, chu kỳ bón phân và liều lượng nước tưới. Theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng cà chua cherry, từ đó phân tích, xác định để xây dựng quy trình phù hợp với điều kiện khí hậu vùng Bắc Hướng ...

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu;

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

- Phương pháp xử lý thông tin;

- Phương pháp phân tích;

- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu;

Kết quả dự kiến

 - Mô hình trồng cà cherry trong nhà lưới, trên giá thể.

- Cà chua thương phẩm: 5000 -7.500kg/2600cây.

Thời gian bắt đầu 01/2020
Thời gian kết thúc 01/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị