[Trở lại]
THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tên nhiệm vụ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Cẩn
Mục tiêu

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng, tuyển chọn được các giống cà phê chè có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, canh tác tại huyện Hướng Hóa

Danh sach ca nhan tham gia
STTHọ và tênChức danh khoa họcHọc vịGhi chú
1 Trần Cẩn Thạc sĩ Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Nguyễn Thanh Tùng Thạc sĩ Thành viên
3 Nguyễn Bảy Kỹ sư Thành viên
4 Lê Chí Công Thạc sĩ Thành viên
5 Dương Hồng Phong Kỹ sư Thành viên
6 Lê Thị Tú Kỹ sư Thành viên
7 Hoàng Công Chẩu Kỹ sư Thành viên
8 Hồ Quốc Trung Kỹ sư Thành viên
9 Nguyễn Xuân Thế Kỹ sư Thành viên
Tóm tắt nội dung nghiên cứu

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng thổ nhưỡng; điều kiện, phương pháp canh tác; điều kiện khí hậu và hiện trạng sản xuất cà phê chè tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

- Nội dung 2: Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thí nghiệm, so sánh một số giống cà phê chè triển vọng có năng suất, chất lượng cao, phù hợp tại địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Nội dung 3: Hội nghị đầu bờ

Tổ chức hội nghị đầu bờ tại các điểm thực hiện thí nghiệm.

- Nội dung 4: Hội thảo khoa học

Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia.

- Nội dung 5:  Hoàn thiện quy trình tái canh chuẩn cho cây cà phê chè mới trên địa bàn để người dân áp dụng rộng rãi. ...

Lĩnh vực nghiên cứu 401. Trồng trọt
Phương pháp nghiên cứu

Dựa vào Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống cây trồng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011).

Dựa trên những đặc điểm nông học, yêu cầu sinh thái và nguồn vật liệu giống hiện có của cà phê chè đề tài áp dụng phương pháp đánh giá khả năng thích ứng của giống ở những vùng sinh thái khác nhau.

Phương pháp thu thập số liệu điều tra: Sử dụng phương pháp PRA điều tra trực tiếp người dân kết hợp với thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý, các cán bộ chỉ đạo sản xuất của địa phương và thu thập số liệu niên gián thống kê, báo cáo, tài liệu nghiên cứu.

Kết quả dự kiến

- Số giống cà phê đủ tiêu chuẩn để phục vụ vườn giống  (trong 5 giống)

- Vườn cây cà phê đủ tiêu chuẩn làm vườn đầu dòng

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng sản xuất cà phê tại địa bàn nghiên cứu

- Báo cáo chuyên đề so sánh kết quả phân tích một số chỉ tiêu nông hóa thổ nhưỡng đất tại xã Hướng Phùng và thị trấn Khe Sanh.

- Báo cáo các chuyên đề về kết quả thí nghiệm, so sánh giống về tình hình sinh trưởng, tính chống chịu, năng suất, chất lượng….của các giống mới so với giống đối chứng cũng như tính hiệu quả so với mô hình canh tác cà phê truyền thống của nông dân

- Mô hình thí nghiệm, so sánh giống từ khâu trồng mới và chăm sóc vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản đến kinh doanh có áp dụng phương pháp trồng xen cây bơ thay thế cây che bóng lâu dài.

- Quy trình tái canh chuẩn cho cây cà phê chè mới trên địa bàn để người dân áp dụng vào sản xuất đại trà

Thời gian bắt đầu 07/2018
Thời gian kết thúc 07/2021

 
Tên truy cập
Mật khẩu
      Đăng ký

 
SỐ TRUY CẬP
0000002
Áp dụng tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Trị